Ambassadeurs

Logo Symbol Nuova strada - jongens in hun kracht V2-120

Maak kennis met onze
Ambassadeurs van Jongens in hun Kracht

 

Diane Kokkeler

De jongens in hun kracht coach opleiding is voor mij een uitnodiging geweest naar een hele mooie ontdekkingsreis. Een reis naar mezelf en een reis naar het ontdekken van een prachtig krachtig trainingsprogramma voor in mijn kindercoachpraktijk DIKOcoaching. Een ontdekkingsreis waarvoor ik dankbaar ben.

Ik was op zoek naar een waardevolle aanvulling voor mijn coachpraktijk. Deze aanvulling heb ik gevonden door de opleiding tot jongens in hun kracht coach.Alle laagdrempelige beweegoefeningen, die ik hier geleerd heb, zet ik vanuit verbinding in. Ook heb ik geleerd op een andere manier naar het lichaam te kijken. Een beweging zegt echt meer dan duizend woorden. Daarnaast is het heel fijn om met de ouders erbij te werken. Je krijgt zo zicht op het hele gezinssysteem. Tijdens de opleiding heb ik ook zoveel over mezelf geleerd. Jongens in hun kracht is namelijk ook voor meisjes en volwassenen.Het heet jongens in hun kracht vanwege de jongensenergie die we allemaal in ons hebben. Het doen en bewegen. 

Tijdens de ervaringsworkshop bij Gerbrand kon ik mij weer verbinden met deze jongensenergie in mij. Het plezier en de vrijheid die ik ervaarde maakte dat ik startte met de opleiding.

Tijdens de opleiding ging ik verder met mijn ontdekkingsreis samen met Gerbrand, Rita en de andere deelnemers. Door de beweegoefeningen van het jongens in hun kracht trainingsprogramma heb ik onder andere ontdekt dat ik krachtig ben, ervaar ik rust, zelfvertrouwen en voel ik verbinding met mezelf en de ander. Nu ik inmiddels mijn jongens in hun kracht coach opleiding heb afgerond gun ik anderen hun eigen ontdekkingen ook. Kinderen, ouders, coaches, leraren, begeleiders. Dat is de reden dat ik ja zei tegen ambassadeur worden van jongens in hun kracht. Ga jij ook mee op ontdekkingsreis?

 

Taco Houkema

Mijn naam is Taco Houkema. Ik ben werkzaam als directeur binnen het basisonderwijs en ben op mijn scholen en daarbuiten volop bezig met vernieuwingen in het onderwijs en in de maatschappij. Ik zie steeds meer mensen (ook veel kinderen) vastlopen in de snel veranderende wereld om ons heen en dit doet pijn. Vandaar dat ik op allerlei gebieden van harte  initiatieven ontplooi en ondersteun waarbij mensen meer vertrouwen in zichzelf krijgen, zodat ze meer in hun kracht komen te staan. Het “Jongens in hun kracht programma” vind ik een fantastisch opleidings- en trainingsprogramma. Het leert je met behulp van bewegingsoefeningen krachtig te staan en te bewegen en om dit over te brengen op de ander. Zo wordt communicatie en afstemming gemakkelijker. Samengevat zou ik “Jongens in hun kracht” willen omschrijven als: “Een prachtige manier om uit je hoofd (stress) en weer in contact met je lichaam te komen”. Als ambassadeur van de Jongens in hun kracht trainingen, beveel ik dit programma van harte aan!

 

Mariken Althuizen

In onze sociocratische leeromgeving stromen relatief veel kinderen in die elders, in het reguliere onderwijs, niet hun plek hebben kunnen vinden. Veel van deze kinderen zijn door deze vervelende ervaringen hun vertrouwen in de wereld en/of in zichzelf kwijtgeraakt. Door hen veel tijd en ruimte te geven om op een natuurlijke manier te leren, komen deze kinderen vaak gelukkig weer lekkerder in hun vel en leren ze zichzelf (opnieuw) kennen. Toch merkten we dat er nog iets miste in ons aanbod voor deze groep. We vonden een hele mooie match qua visie bij Gerbrand en Rita. Net als wij zetten zij zich in ‘voor hart en ziel’. Samen met vier collega’s en drie van onze leerlingen (jongens van 14, 15 en 16 jaar) heb ik in het voorjaar van 2019 de Jongens in hun Kracht-training gevolgd. Het waren twee heerlijke, verbindende dagen en een even fantastische terugkomdag. Het heeft ons ieder individueel veel gebracht en ons als school het vignet ‘Jongens in hun Kracht-school’ opgeleverd.

Mijn persoonlijke (her)ontdekkingen door Jongens in hun Kracht vat ik samen als:  – beter aarde-contact  – wel voelen maar niet vasthouden – blijer door beween  – meer inzicht door vertragen.

In onze leeromgeving zijn de Jongens in hun Kracht-oefeningen inmiddels een dagelijkse bron van plezier, beweging en aarding voor iedereen die mee wil doen: jongens, meisjes én begeleiders. Het blijkt niet alleen een gouden greep voor onze leerlingen die elders zijn vastgelopen. Ook voor de jonge kinderen van wie de ouders bewust kiezen voor Natuurlijk Leren zijn de Jongens in hun Kracht-oefeningen een leuke en speelse manier om de kracht die zij van nature in zich hebben te verankeren.

Omdat ik zoveel liefde en warmte voel in de manier waarop Gerbrand en Rita met Jongens in hun Kracht bezig zijn, hoefde ik niet lang na te denken toen Gerbrand me vroeg of ik ambassadeur wilde worden. Dat wil ik graag, vanuit mijn hart en ziel! Mariken Althuizen

 

Jacqueline Casagrande

Dat Gerbrand en Rita juist in deze fase van mijn leven mijn pad hebben gekruist, voelt voor mij zo goed, op het juiste moment.  Wat ik bij hen heb mogen ervaren heeft mij dichter bij mijn innerlijke kern gebracht. Ik had en heb het nog steeds nodig om dicht bij mijzelf te blijven, op basis van mijn gevoel, mijn intuïtie, vanuit mijn innerlijk kracht, mijn menszijn, mijn leven te mogen leiden, vanuit verbinding met mezelf een reikende hand aan een ander kunnen geven. Mijn hartenwens! Tijdens de driedaagse ‘ik kan mijzelf helen’, de ervaringsworkshop- en mijn opleiding Coach Jongens in hun Kracht, hebben Gerbrand en Rita met hun ZIJN mij mijn innerlijke zachte kracht laten voelen. Een ervaring voor het leven! Ik ben mij nu meer bewust, wat ik in mij heb. Dit wist ik wel, door feedback die ik krijg van mensen waarmee ik in aanraking kom. Om het zelf te mogen voelen, dat is onbeschrijfbaar wat dat met je doet als mens! Dit ging niet vanzelf. De op het oog eenvoudige bewegingsoefeningen hebben heel wat bij mij losgemaakt op vooral fysiek vlak, waar ik mijn verstoringen in mijn lichaam tegenkwam. Een harde confrontatie, omdat ik het nog steeds moeilijk vind om te luisteren naar mijn lichaam. Dat blijft een aandachtspunt voor mij. Dit had dan ook zijn effect op mijn emotionele en mentale gesteldheid. Alsof ik in de achtbaan zat, over de kop ging! Letterlijk bij een oefening! Dankbaarheid en respect voel ik voor Gerbrand en Rita, pure oprechte mensen met een bijzondere gave. De wijze waarop jullie samen begeleiding geven, nazorg bieden als dit nodig is in het moment, meedenken en feedback geven, heb ik nog niet eerder ervaring bij alle opleidingen, cursussen, trainingen die ik heb gedaan en dat zijn er heel wat!
Wat ik bij jullie in de dojo heb mogen ervaren brengt alles wat ik tot nu toe heb gedaan, bij elkaar, waardoor ik binnen mijn werk in mijn eigen praktijk ‘vorrei’ en in het voortgezet onderwijs nog beter bij mezelf kan blijven, keuzes blijf maken vanuit mijn zachte kracht, mijn intuïtie, mijn gevoel en op die basis van verbinding kan aansluiten bij de behoefte van degenen die ik individueel, in een kleine groep of als klas train, les mag geven.

Mijn wens is dat ik elk moment dat iemand op mijn pad komt in mijn leven, van jong tot oud, ik het verschil maak met mijn menszijn, de ander bewust mag maken van zijn eigen innerlijke zachte kracht, dat je oké bent zoals je bent, je mag ZIJN wie je bent. Je mag je eigen leven leiden. Dat kan door de verbinding aan te gaan met jezelf. Woorden van Gerbrand en Rita “alles wat je nodig hebt zit in je”. Lichaamsbewustzijn ontwikkelen is de eerste stap om vanuit zachte kracht te mogen ervaren wat jij in je hebt!

 

Rudolf Renfurm

Als Jongens in hun Krachtcoach ben ik vanuit de Martial Art wereld actief jongens en meisjes te ondersteuning in hun zelfvertrouwen en weerbaarheid. Met ruim 30 jaar ervaring in de Aikido zelfverdediging Budo Wereld help ik jongeren te onderzoeken en te ervaren hoe zij in hun kracht kunnen staan en deze kunnen inzetten t.b.v. eigen weerbaarheid. Jongens en meisjes zijn de deze tijd meer op zichzelf aangewezen en weten niet altijd vanuit eigen kracht en verbinding zich weerbaar op te stellen.

Door verrijking van hun kennis van het Aikido met oefeningen uit het Jongens in hun Kracht programma worden velen zich meer en beter bewust van eigen centrum (controle) en hoe hiermee te verbinden en verbonden te blijven. Met name is situaties waarin jeugdweerbaarheid op de proef wordt gesteld kunnen de jongens en meisjes middels deze unieke combinatie van aikido technieken met Jongens in hun Kracht oefeningen sterkt het eigen zelfvertrouwen vergroten. In de toekomst biedt deze combinatie van eigen weerbaarheidstrainingen veel  houvast in deze snel veranderende wereld. Als docent, coach en trainer is iedereen van harte welkom deze ervaring met mij te delen. Rudolf Renfurm